რეგისტრაციის შესახებ
. . .
რეგისტრაციის ვიდეო ინსტრუქცია
სისტემაში რეგისტრირებული პირი ამატებს მოსწავლეს, ტვირთავს შესაბამის დამადასტურებელ დოკუმენტებს, რეგისტრაციის საფასურის გადახდის ქვითარს;
რეგისტრირებული მოსწავლე ირჩევს სასურველ საგანმანათლებლო სერვისებს;
Რეგისტრაციამდე აუცილებელია დეტალურად გაეცნოთ ეროვნული სასახლის საგანმანათლებლო სერვისებს და რეგისტრაციის ინსტრუქცია
რეგისტრაციის შეფერხების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით სამუშაო დღეებში 11-დან 18 საათამდე;
ცხელი ხაზი:
(+995) 599 899 755
(+995 32) 298 40 44
(+995 32) 299 80 88

ონლაინ რეგისტრაცია
(სისტემაში რეგისტრირდება სრულწლოვანი პირი ან მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენელი საკუთარი პირადი ნომრით)