აპელაცია – 74-ე სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენცია

74-ე სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნაშრომების არგუმენტირებული აპელაციისთვის, გთხოვთ შეავსოთ მოცემული ფორმა


აპელაცია მიიღება კონფერენციის პირველ ეტაპზე რეგისტრირებული თემის ავტორის ან მისი ხელმძღვანელისგან.

აპელაციის ავტორის მონაცემები


თემის ავტორებს არგუმენტირებული წერილობითი აპელაციისთვის ეძლევათ 5 სამუშაო დღე (2021 წლის 22-დან 28 აპრილის ჩათვლით)